Ska du ta körkort ?

Det finns en internet tjänst för dig som är trött på körkortsboken!

Du svarar på frågor direkt, och när du rättat får du mer information om varför ditt svar var rätt eller fel, du behöver alltså inte slå upp i boken alls. Du vet direkt när du är redo för det riktiga teoriprovet!


Databasen har över 2100 frågor, och varje fråga kan ställas på flera olika sätt, vilket gör att det känns som om det är 10,000 tals frågor!

Tjänsten kan nås från hela världen, dygnet runt, och eftersom den är på internet kan uppdateringar ske utan att du behöver ladda ner något nytt till datorn. När regler och lagar ändras, så ändras också tjänsten.


Lycka till med körkortet!